Log:
Évaluations - 4, GPA: 4.3 ( )

Instructions Samsung, Modèle HDC9D90TG

Fabricant : Samsung
Taille : 1.1 mb
Nom Fichier :
Langue d'enseignement: ruplukitenesfrdebgnlskro
Photos et spécifications   Samsung  HDC9D90TG
Aller à la téléchargerFacilité d'utilisation


De inhoud van dit boekje grondig doorlezen, daar het belangrijke informatie bevat voor veilige installatie, gebruik en onderhoud.Het boekje bewaren voor verdere raadpleging.Het apparaat is ontworpen als afzuigkap (Iuchtafvoer naar buiten, waarbij gezorgd moet worden voor voldoende luchttoevoer naar de keuken) of als filter (Iuchtrecirculatie binnen). Het apparaat is ontworpen om gebruikt te worden in de afzuigversie (externe afvoer van de lucht - Afb.1B), in de filterversie (interne hercirculatie van de lucht - Afb.1A). VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Opletten indien tegelijkertijd een afzuigkap en een brander of haard functioneren die afhankelijk zijn van de omgevingslucht en gevoed worden door een andere energiebron dan de elektrische energie. De afzuigkap kan de lucht die de brander of haard nodig heeft voor de verbranding aan de omgeving onttrekken. De negatieve druk in de omgeving mag niet boven de 4 Pa (4x10-5 bar) liggen. Voor een veilige werking dient u te zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte. Voor de afvoer naar buiten moet u zich houden aan de geldende voorschriften die van toepassing zijn in uw land. Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit: -Controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van het apparaat) of de spanning en het vermogen overeenkomen met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. -Als de voedingskabel beschadigd is dient deze te worden vervangen door een andere kabel of een speciale kabelcombinatie, beschikbaar bij de fabrikant of de technische servicedienst. -Verbind het mechanisme aan de voeding m.b.v. en stekker met zekering 3A of aan de twee draden van de tweefase beschermd met een 3A zekering. Attentie! In bepaalde omstandigheden kunnen huishoudelijke apparaten gevaarlijk zijn. A) Probeer niet om de filters te controleren terwijl de afzuigkap werkt. B) Raak de lampen en de zones vlakbij niet aan als de verlichting lang aan is of kort daarna. C) Het is verboden om eten met open vlam te bereiden onder de kap. D) Voorkom open vlammen, deze zijn schadelijk voor de filters en brandgevaarlijk. E) Controleer voortdurend gebakken waren om te voorkomen dat hete olie vlam vat. F) Voor elke willekeurige onderhoudsbeurt moet men de elektrische energie afschakelen. G) Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen die toezicht nodig hebben. H) Controleer dat kinderen niet met het apparaat spelen. I) Als de afzuigkap tegelijk met andere apparaten wordt gebruikt die gas of andere brandstoffen verbranden, moet het vertrek goed worden geventileerd. L) Als de reinigingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd zoals aangegeven in de handleiding loopt u het Dit apparaat is voorzien van het keurmerk Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), zoals vastgesteld door de Europese Norm 2002/96/EC. Door te zorgen dat de afvalverwijdering van dit product correct wordt uitgevoerd, werkt de gebru...

Ce manuel est également adapté pour les modèles :
Hoods - HDC6D90UG (1.1 mb)
Hoods - HDC9D90UG (1.1 mb)
Hoods - HDC6D90TG (1.1 mb)
Hoods - HDC9A90UX (1.1 mb)

Écrivez votre propre critique du dispositifTexte du message
Votre nom :
Entrez les deux chiffres :
capcha

catégories